Kvalitetspolicy

Rätt produkt till rätt plats i rätt tid och med kundens förväntad kvalitet fås genom.

 • att ledningsgruppen och var och en av de anställdas strävan att leverera produkter med rätt kvalitet, i rätt tid och utan fel
 • att allt arbete inom företaget skall bedrivas på ett sådant sätt att det som minimum uppfyller myndigheternas krav och förordningar
 • att förverkligandet av vår kvalitetspolicy sker genom att både Aröds Mek. Verkstad som tillsammans med våra betydande kunder, skapar realistiska kvalitetsmål som leder hela företaget mot ständiga förbättringar

Miljöpolicy

Aröds Mekaniska Verkstad AB utför legotillverkning med kugghjul, splines och kilspår som specialitet. Vi vill arbeta för en hållbar utveckling och en god arbetsmiljö för våra anställda.

Detta innebär att:

 • Vi skall följa lagar och krav som gäller inom vårt ansvarsområde
 • Vi vill med affärsmässighet och engagemang sträva efter ökad hälsa och säkerhet samt en god miljö
 • Vi vill vidareutveckla verksamheten genom ständiga förbättringar
 • Vi vill på ett öppet och konstruktivt sätt samarbeta med leverantörer, kunder och andra intressenter
 • Vi skall förebygga föroreningar genom att kontinuerligt arbeta med energi och resursbesparingar

Arbetsmiljöpolicy

Den goda arbetsmiljön på aröds mek. Verkstad skapas genom:

 • att verksamhetens mål och inriktning är väl känd av alla i organisationen
 • att ansvar och befogenheter på alla nivåer är klart formulerade
 • att arbetet organiseras så att det medför ansvar och samtidigt ger en möjlighet till variation och stimulans
 • att de anställda ges fortlöpande information, förutsättningar för kompetensutveckling och möjlighet att medverka i utformning och förändring av arbetet och arbetsförhållandena.
 • ett bra samarbetsklimat
 • en säker och trygg arbetssituation
 • att vi talar med varandra och icke om varandra
 • att vi tar ansvar för att utveckla oss själva och verksamheten för att uppnå Aröds Mek. Verkstads mål

 

Servicesektionen 139 (kopia)iso9001 iso 14001