wilo-stratosVi bedriver försäljning av alla typer av pumpar och kringutrustning och ser till att ni får välfungerande pumpar och pumpsystem med goda driftkostnader.

Oavsett det fabrikat av äldre pump ni har idag hjälper vi er att ta fram rätt pump till er. I vår mekaniska verkstad kan vi anpassa den nya pumpen så att ni slipper onödiga ombyggnader av era befintliga anslutningar eller rörsystem.

För snabba leveranser har vi eget lager av pumpar.

Försäljning av följande pumptyper

  • Cirkulationspumpar för värme, golvvärme, solvärme, jordvärme, tappvarmvatten samt pumpar för klimat och kyla.
  • Tryckstegringspumpar, pumpar för grävda och djupborrade brunnar etc.
  • Länspumpar, dräneringspumpar, avloppspumpar, mm.

Installation

2124484-1
Låt oss installera er nya pump.
Våra skickliga servicetekniker kombinerar grundlig produktkännedom med en förståelse för många olika typer av användning och erfarenhet av att arbeta med dem. De säkerställer att våra pumplösningar är perfekt integrerade i ditt system och fungerar på det sätt som krävs.

Korrekt driftsättning säkerställer också att pumpen arbetar så energieffektivt som möjligt, vilket även sparar pengar på längre sikt.

Felaktig installation kan leda till haverier, vilket kostar tid och pengar förutom allt besvär.


wilo cent 3